Kategorier
Bergsprängning

Bergsprängning eller bergsprängare?

Bergsprängning är en effektiv metod för att förändra terrängen och göra plats för nya spännande projekt. Givetvis ska sprängning endast utföras av proffs.

En bergsprängare är ett slangord för en stor bandspelare som var populär på 1980- och 90-talet. Är det samma sak som bergsprängning? Nej, långt ifrån faktiskt. De som arbetar med bergsprängning är varken dansare eller musikartister, utan gör istället det som namnet antyder. De är specialister på att spränga berg.

Varför i all världen skulle man då vilja spränga ett berg? Vill man göra bergakungen hemlös eller vad är det frågan om? Ja, det kan ju vara en anledning, men det är nog inte den vanligaste. Sprängning kan användas till mycket och är en effektiv metod för att förändra terrängen. Det låter våldsamt, men kan utföras med stor precision.

Bergsprängning ska utföras av proffs

Professionell bergsprängning utförs bland annat för att ta bort stora stenblock och bergsformationer inför ett vägbygge. Man kan också behöva spränga för att ge plats åt parkeringsplatser, bostadsområden och så vidare. Men av förklarliga skäl är det viktigt att sprängningarna utförs av proffs. Vem som helst bör inte försöka spränga bort berg. Eller något annat för den delen.

Att spränga bort berg eller stenbumlingar kräver precision och ett gediget förarbete. Och kunskap, så klart. Man kan inte bara lägga lite dynamit intill berget och hoppas på det bästa. En kontrollerad sprängning är effektiv, men påverkar omgivningen så lite som möjligt. Man vill ju inte gärna råka ta med sig grannens garage i expositionen.